15 stycznia 2024

Dotacje unijne na turystykę 2024

Dotacje unijne na turystykę 2024 dla branż HoReCa ( Hotelarstwo, Gastronomia, Turystyka i Kultura)

Zapraszamy do skorzystania z oferty na houseboaty i łodzie turystyczne

 

Kiedy?

O dofinansowanie będzie można ubiegać się w I kwartale 2024 r.

Dla kogo?

Program skierowany jest do firm mikro, małych i średnich, skupia się na finansowaniu zmian w produktach, usługach i umiejętnościach pracowników, mających na celu dywersyfikację działalności.

Kto może skorzystać? Wymogi wnioskowania.

Firmy z powyższych branż, które w latach 2020 lub 2021 zanotowały minimum 30 % spadek obrotów – liczony rok do roku – spowodowany pandemią Covid-19 w Polsce oraz posiadają, wymieniony w regulaminie konkursu określony kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Na co można uzyskać wsparcie?

Przedmiotem wsparcia są projekty mające na celu rozwinięcie prowadzonej działalności lub przekształcenie obecnego modelu biznesowego, obejmujące głównie:

 • inwestycje w rozbudowę bazy usługowej lub produkcyjnej, takie jak roboty budowlane, konstrukcja nowych linii produkcyjnych oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do wprowadzenia nowych produktów/usług,
 • inwestycje związane z ekologiczną transformacją,
 • inwestycje w wdrożenie rozwiązań z obszaru energii odnawialnej,
 • inwestycje związane z adaptacją technologii cyfrowych w celu dostosowania sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, obejmujące szkolenia związane z nabywaniem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,
 • usługi rozwojowe, takie jak opracowanie studium wykonalności, modyfikacja modelu biznesowego oraz opracowanie procedur technicznych związanych z rozszerzeniem lub modernizacją działalności przedsiębiorstwa

 

Wysokość dofinansowania

Planowany poziom dofinansowania wynosić ma do 90% w ramach pomocy de minimis, dofinansowanie będzie wypłacane w formie zaliczki i/lub refundacji. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 600 000 zł, a maksymalna wartość dofinansowania, o jakie będzie można się ubiegać to 540 000 zł, zaś minimalna to 50 000 zł

Liczba planowanych przedsięwzięć na terenie województw

Wsparcie dla przedsięwzięć MŚP będzie udzielane poprzez konkursy organizowane przez regionalnych Operatorów, którzy będą odpowiedzialni za wybór projektów dofinansowanych w konkretnych województwach. Szczegółowe warunki i kryteria naboru dla potencjalnych beneficjentów zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2024 roku.

Na obecną chwilę już wiadomo, że Operatorzy będą dążyć do wybrania optymalnej liczby przedsięwzięć MŚP dla danego regionu, co prezentuje się następująco:

 • Dla regionu nr 1, obejmującego województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie, optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 843 sztuki.
 • Dla regionu nr 2, obejmującego województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie, optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 793 sztuki.
 • Dla regionu nr 3, obejmującego województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie, optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 785 sztuk.
 • Dla regionu nr 4, obejmującego województwa: łódzkie, opolskie i śląskie, optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 673 sztuki.
 • Dla regionu nr 5, obejmującego województwa: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie, optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 706 sztuk.

 

Osoby zainteresowane sprawdzeniem swoich możliwości, zleceniem napisania wniosku i dokumentów o dofinansowanie. Mogą kontaktować się ze Specjalistą ds. dotacji unijnych pod nr tel. 607 607 054

 

 

 

 

 

TIK TOK Oriontrade Houseboat

HOUSEBOATY ŁODZIE PONTONOWE POMOSTY PŁYWAJĄCE

 1. en
 2. de
 3. pl
 4. nl
 5. fr

PARTNERZY:

Jakakolwiek redystrybucja lub powielanie części lub całości treści w jakiejkolwiek formie bez pozwolenia jest zabronione przez międzynarodowe prawa autorskiego